Förskoleklass

Förskoleklassen är en egen skolform. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Målet för verksamheten är att stimulera elevers utveckling, lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Undervisningen i förskoleklass omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I Timrå kommun innebär det 3 timmars verksamhet varje dag under läsåret.

Alla barn erbjuds plats i förskoleklass i en skola i närhet till hemmet, från och med höstterminen det år de fyller sex år.

Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen samarbetar med skola och fritidshem för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Eleverna uppmuntras att i samspel  med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2017