Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform där verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Från och med hösten 2018 blir förskoleklass obligatoriskt, vilket innebär att barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Från sex års ålder får ditt barn automatiskt en plats i en kommunal grundskola. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass på en närliggande skola enligt närhetsprincipen, men du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola.

Undervisningen i förskoleklass omfattar 25 timmar per vecka.

Målet för verksamheten

Målet för verksamheten är att stimulera elevers utveckling, lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Förskoleklassen samarbetar med skola och fritidshem för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Eleverna uppmuntras att i samspel  med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 februari 2018