Bedömning och betyg

Skriftliga omdömen, utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Alla elever och elevers vårdnadshavare har rätt, enligt skollagen, till ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och handla om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Vid utvecklingssamtalet ska läraren också presentera en skriftlig individuell utvecklingsplan som ska innehålla:

  • omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i, och
  • beskrivning av insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Betyg

Från och med höstterminen 2012 ska betyg sättas från årskurs 6 i grundskolan i alla ämnen förutom moderna språk.

Betyg sätts efter en sexgradigbetygsskala A-F, där F innebär att att eleven inte uppfyller kunskapskraven.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 januari 2016