Grundskola och fritidshem

I Timrå finns nio kommunala grundskolor. Grundskolan är obligatorisk och omfattar årskurser för alla barn i åldrarna sju till sexton år. Från och med hösten 2018 är förskoleklass obligatoriskt, vilket innebär att barn får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Den obligatoriska skolan består av förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

Val av skola

Från sex års ålder får ditt barn automatiskt en plats i en kommunal grundskola. Alla barn erbjuds plats på en närliggande skola enligt närhetsprincipen, men du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola. 

 

Grundskolor i Timrå

Skolans namn

   

Regi

   

Besöksadress

Ala skola

   

Kommunal

   

Skolgränd 3 

Arenaskolan

   

Kommunal

   

Sportvägen 3

Bergeforsens skola

   

Kommunal

   

Ribygatan 11

Böle skola

   

Kommunal

   

Bölevägen 8

Fagerviks skola

   

Kommunal

   

Skiljegatan 4

Laggarbergs skola

          

         

Kommunal

        

         

Västra Laggarbersvägen 20

Ljustorps skola

   

Kommunal

   

Mellberg 120

Mariedalsskolan

   

Kommunal

   

Mellangatan 1

Söråkers skola

   

Kommunal

   

Folketshusvägen 6 


.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 maj 2019