Omsorg på obekväm tid

Bergeforsens förskola. Pensel.

John Blund har öppet när förskola och fritidshem har stängt – det vill säga kvällar, nätter och helger. Verksamheten bedrivs i samma lokaler som Framnäs förskola i centrala Timrå.

Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn folkbokförda i Timrå kommun. John Blund tar emot barn i ålder 1-13 år (vårterminen det år då barnet fyller tretton) vars vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider.

Vem har rätt till omsorg på obekväm tid?

  • Ensamboende som arbetar obekväma tider.
  • Gifta eller sammanboende, där båda parter arbetar obekväma tider.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm tid. Föräldrar har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Regler för en plats

  • Ett intyg från din arbetsgivare som styrker dina obekväma arbetstider. Intyget ska lämnas in i anslutning till din ansökan.
  • Att man som vårdnadshavare motiverar varför barnet inte kan vistas hos den andre vårdnadshavaren.
  • Att omsorgsbehovet är kontinuerligt i minst två månader. Individuella undantag kan göras.
  • Att vårdnadshavare själva ordnar transport till och från barnets förskola/fritidshem, om barnet har annan placering dagtid än Framnäs och Mariedals förskolor.
  • Schema för barnets vistelsetid ska lämnas in minst 14 dagar innan schemat börjar att gälla.
  • Schemaändringar under pågående 14-dagarsperiod kan endast göras om verksamhetens planering tillåter det.

Avgift

Kostnaden för verksamheten är heltidstaxa inklusive avgift för förskola eller fritidshem.

Ansökan

Beslut om plats fattas inom två månader från att ansökan inkommit. Eftersom omsorg på obekväm tid inte är en lagstadgad verksamhet så finns det ingen platsgaranti.

Ansök om plats via våra e-tjänster för förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet. För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation (Bank-ID, Mobilt Bank-ID, Telia). Du hittar e-tjänsterna på kommunens e-tjänsteportal Självservice. https://e-tjanster.timra.se/ (öppnas i nytt fönster).

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du fortfarande använda våra blanketter. Du hittar dem i kommunens e-tjänsteportal Självservice https://e-tjanster.timra.se/ (öppnas i nytt fönster).

Placeringen upphör om

  • Vårdnadshavares anställning upphör eller om arbetet inte längre sker på obekväm tid.
  • Platsen inte används under två månader.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 september 2019