Snöungen

Snöungen är en utvidgad syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år.
Vår verksamhet utgår från språket, matematiken, naturen och att vi har olika aktivitetsrum som barnen vistas i under del av dagen, där de tränar de olika förmågorna som är hämtade från vår Läroplan Lpfö.

Språkutveckling

Som grund i vår språkutveckling arbetar vi med material från Babblarna och ”Före Bornholmsmodellen”. Det lägger fokus på barnens språkutveckling samt att de utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och får ett rikt och nyanserat talspråk. Vi använder oss även av stödtecken för att förstärka språkförståelsen.

Gruppverksamhet

Barnen är indelade i olika grupper som vi erbjuder planerade samlingar och varierade aktiviteter under dagen, både inomhus och utomhus, utifrån målen i läroplanen. 

Varje dag efter lunch går alla barn ut och de minsta barnen sover ute i sin vagn eller inne på madrass. 

På fredagarna har vi sångsamling tillsammans.

Välkommen till oss på Snöungen!

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 januari 2019