Junibacken

Junibacken är en utvidgad syskongrupp med barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar med barns inflytande där de själva kan välja vilket rum de vill vara i. På varje rums dörr finns en lapp där de kan se hur många antal barn det kan vara i just det rummet samtidigt.

Gruppverksamhet

Alla barn är uppdelade i åldersgrupper:

  • 1-2 års gruppen
  • 3-årsgruppen
  • 4-årsgruppen
  • 5-årsgruppen.

Alla grupper har grupptid en gång i veckan, dessa grupptillfällen är uppdelade på olika tider under dagarna tisdag, onsdag och torsdag. Valet av just dessa tre dagar är för att alla barn ska kunna vara närvarande under dessa tillfällen då vi har ett antal 15-timmarsbarn.

Mycket av det material vi använder på våra grupptillfällen utgår från "Före Bornholmsmodellen" som har bedrivits i mer än 15 år på svenska förskolor. Modellen möter förskolebarnens nyfikenhet till lust och lärande och stimulerar den språkliga medvetenheten. Den innehåller både högläsning, ramsor, rim, språklekar och sånglekar. Vi har valt detta för att stödja barns språkutveckling samt att de ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd och få ett rikt och nyanserat talspråk.

Alla grupper har även utflykt en gång i veckan, dessa tillfällen är upplagt på samma sätt som med grupptiderna. På våra utflykter tränar vi motoriken, koordinationsförmågan och kroppsuppfattningen.

Sångsamling

På fredagar har vi gemensam sångsamling i lekhallen, där barnen får sjunga. Vi har även visuella material till våra sångsamlingar samt stödtecken, som allt tillsammans gynnar barnens språkutveckling.

Lärande och utveckling

I våra portfoliopärmar dokumenterar vi barnens lärande och utveckling. Dessa pärmar är ni föräldrar välkomna att titta i när ni hämtar och lämnar era barn och dessa används även under våra utvecklingssamtal där ni föräldrar kan se era barns utveckling i både bild och text.

Välkommen till oss på Junibacken!

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 januari 2019