Saltkråkan

Saltkråkan är en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningen Saltkråkan är en fristående byggnad intill Tallnäs förskola, där vi har våra gemensamma gårdar.

Språkutvecklingsarbete

Vi bedriver ett medvetet språkutvecklingsarbete i gruppen samt språksamlingar där vi sjunger, lär ramsor och samtalar om dagen. Språk och kommunikation är extra viktig för oss, då vi har tvåspråkiga barn. Vi använder oss även av stödtecken för att förstärka språkförståelsen.

På Saltkråkan anser vi att det är viktigt att vi ger möjlighet och uppmuntrar barnen till att uttrycka sina tankar och funderingar i såväl planerade aktiviteter som vardagssituationer.

Närmiljö

På Saltkråkan är miljön inbjudande, tillåtande, intressant och tillgänglig för barnen. Miljön är hela tiden under utveckling. 

Vi vistas ute mycket då vi anser att det är hälsofrämjande, vi lär känna närmiljön och vi lägger grunden för att barnen ska värdesätta naturen.

Varje dag sover barnen ute i sina vagnar eller inne på madrasser.

Välkommen till oss på Saltkråkan.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 januari 2019