Bullerbyn

Bullerbyn är en avdelning med barn mellan 1-5 år. Vi finns i det fristående huset bredvid Tallnäs förskola tillsammans med Saltkråkans avdelning. Vi har två gemensamma utegårdar tillsammans med Tallnäs förskola. Där är vi så ofta vi kan för att barnen ska lära känna närmiljön och naturen, och även lägga grunden för sin kroppsuppfattning och motorik.

Gruppverksamhet

Vi har gruppverksamhet tre gånger i veckan då vi har samlingar tillsammans och möter barnens lust till lärande genom att använda rim, ramsor och språklekar. Bild, form och drama anser vi vara viktigt för barns utveckling och på avdelningen Bullerbyn ges barnen möjlighet att uttrycka sig genom skapande aktiviteter.

Sångsamling

På fredagar har vi sångsamling tillsammans med Saltkråkan. Då tar vi fram sångpåsen där alla sånger bor och barnen får välja sak som de kan koppla till en sång. Vi använder stödtecken i vår verksamhet för att stödja barn i deras språkutveckling.

Närmiljö

På Bullerbyn är miljön inbjudande, tillåtande, intressant och tillgänglig för barnen. Miljön är hela tiden under utveckling för att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga leka och lära.

Välkommen till oss på Bullerbyn!

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2019