Tallnäs förskola

Tallnäs förskola ligger i Tallnäs centrum, byggdes 1975 och har stora och ljusa lokaler. Vi har gångavstånd till skogsområden, Vivstavarvstjärn och havet. Intill vår förskola finns en fotbollsplan där vi kan spela fotboll på sommaren och åka skridskor på vintern. 

Projektet "Förståelseinriktad förskola" innebär att vi arbetar med att stimulera barnens förmåga till lust och lärande, kommunikativ förmåga, förmåga till logiskt tänkande och problemlösning, motorisk förmåga, skapande förmåga och social förmåga. Detta gör vi genom att vi har tilltro till att alla har förmågor som kan utvecklas i en inspirerande och lärande miljö. Varje barn har rätt att utforska sina förmågor i samspel med andra. Gemenskapen berikas av att vi är olika med olika förmågor.

Varje barn har en egen Portfoliopärm där barnens olika förmågor dokumenteras. I den kan barnen även se sitt eget lärande och spara olika alster, till exempel teckningar. Vi arbetar utifrån "Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan" av Görel Sterner och Ingvar Lundberg. För att stärka barnens språkliga medvetenhet och upptäckarlust.

Verksamheten bedrivs på fyra avdelningar.

    • Junibacken 1 - 5 år
    • Snöungen 1 - 5 år
    • Saltkråkan 1 - 5 år
    • Bullerbyn  1- 5 år

 

 


                                  

Läsåret 2018

Vårterminen 2018
Måndag 8 januari - torsdag 14 juni..

.

Höstterminen 2018
Onsdag 22 augusti - 20 december

Föräldrarådet:
Föräldrarådsrepresentanter på avdelningen Junibacken:
Sara & Joachim Hammarström, mejladress: max@crille.se

Föräldrarådsrepresentanter på avdelningen Snöungen:
Fredrik Hammarström, mejladress: gitwar@spray.se

 

Föräldrarådsmöte 21 maj -13.

 Platserna inför hösten börjar att fyllas. De som väntar på besked kommer att få det inom kort.

Personalstyrkan är i stort sett oförändrad i höst. På Junibacken är Pierre kvar på ett av vikariaten, 2 förskollärartjänster är dock vakanta. En på vardera sidan.

Avdelningspersonalen går just nu en kurs som handlar om AKK – Alternativ Kompletterande kommunikation. Denna kurs syftar till att ge barn som ev. inte har ett talat språk en möjlighet att göra sig förstådda. Kan med fördel också användas till barn som har ett talat språk. Det ger en möjlighet att via bilder och tecken förstärka språket.

Föräldrarådet fick i "läxa" förra gången att kika på förskolans hemsida – hur den är uppbyggd, vilken info som finns där samt om något saknas? Rådet konstaterar att sidan uppdateras på ett bra sätt, men att avdelningarna – om man bara kikar på hemsidan ser ut att jobba väldigt olika.

Att skicka enskilda blanketter när semester och ledigheter saknas upplevs positivt, ej så utpekande att lapparna sitter på dörrarna.

Ronder har gjorts av miljön på förskolan, några förbättrande åtgärder kommer att göras – bl.a. påfyllning av sand under gungor.

Ber er föräldrar att observera att omgivningarna runt förskolan ej är parkering. Parkering sker endast borta på den större parkeringen. Baksidan vid Snöungen är ej Timrå Kommuns egendom och kommer därför ej att åtgärdas på något sätt. Har ni otur, så kan ni även få böter om ni parkerar på fel ställe.

Vi pratade en stund om sommaren och sammanslagningen som kommer att ske på Tallnäs förskola. Efter denna sommar kommer en utvärdering skickas till de föräldrar som haft sina barn på förskolan i sommar så vi får höra deras åsikter hur det har gått och om något behöver förbättras inför nästa sommar.

Nästa föräldraråd sker till hösten, inbjudan sker via mail samt via förfrågan till nya föräldrar om medverkan.

Med vänlig hälsning,
Eva Stafrin
Förskolechef Bergeforsens och Tallnäs förskolor
Telefon: 060-57 46 82, 070-190 36 64
eva.stafrin@skola.timra.seKommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 juli 2018