Avdelning Nyckelpigan

Nyckelpiga på ett barns hand

 

Välkommen till oss på avdelning Nyckelpigan

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Ur Lpfö 98/10

På vår avdelning har vi barn i åldrarna 1-3 år .

På Nyckelpigan arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga och bli självständiga. Vi erbjuder en stimulerande och utmanande miljö där vi lägger grunden till det livslånga lärandet. I den fria leken tränas bl.a. Självständighet och trygghet i att våga prata med varandra.

TEMA - anpassas efter barngruppens intresse.

TRAS - är ett arbetsmaterial där vi jobbar med barnens språkliga medvetenhet.

SPRÅK och SÅNGSAMLING - Varje dag har vi samling med sång och ramsor som tränar språket på ett lekfullt sätt.

TECKEN SOM STÖD - Varje vecka lägger vi till nya tecken som vi tränar på i verksamheten för att stärka det talade språket.

UTEVISTELSE - Daglig utevistelse för att främja barns hälsa, motorik, fantasi och kreativitet.

På hösten arbetar hela förskolan gemensamt med en VÄNSKAPSVECKA.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2018