Stinsen

På avdelning Stinsen är vi just nu fyra pedagoger som arbetar heltid. Barngruppen består tillsvidare av 17 barn i åldern 1-3 år. Vi arbetar för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga och glada med oss pedagoger, våra lokaler och med varandra. Trygghet, respekt och hänsyn är viktigt för att lärande och utveckling skall ske.

Förskolans alla avdelningar arbetar med ett medvetet matematik- och språkutvecklingsarbete, på Stinsen arbetar vi med detta i åtanke under hela dagen. Vi pratar och lyssnar på barnen, vi läser böcker tillsammans med barnen, vi har språkutvecklande samlingar där vi utmanar barnen att "tänka till". Vi använder oss också av rim och ramsor, vi sjunger många sånger med rörelser och stödtecken och mycket, mycket mer. Det matematiska faller sig naturligt under de flesta vardagliga situationer men det är även något vi arbetar med vid samling, lek & bygg men även vid skapande, som till exempel när vi arbetar med av olika typer av material.

Tillsammans med avdelningen Snickaren har vi "storsångsamling" en gång i veckan, här får både de stora och små barnen ett bra tillfälle att lära sig av varandra och visa varandra hänsyn och empati. Vi uppmuntrar barnen till att lösa konflikter verbalt istället för fysiskt.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 mars 2017