Mariedals förskola

Webbilder 013.jpg

Välkommen till Mariedals förskola som ligger i Timrå centrum. Vi har promenadavstånd till bibliotek, strand och strövområden intill Vivstavarvs Herrgård, ett ofta besökt utflyktsmål.

Mariedals förskola består just nu av fyra avdelningar i två våningsplan. På den övre våningen ligger småbarnsavdelningarna Bagaren och Sotaren, här är barnen mellan 1-3 år. På nedre våningen finns avdelningen Snickaren och Stinsen, här är barnen mellan 3-5 år.

Till grund för vårt arbete har vi Läroplanen för förskolan (Lpfö-98), den gemensamma inriktningen Förståelseinriktad förskola och även den kommunövergripande samt lokala likabehandlingsplanen.

På alla avdelningar arbetar vi med att utveckla barnens förmågor:

  • Den Sociala förmågan - utvecklar identitet, självständighet, med mera.
  • Förmåga till lust till lärande – utvecklar nyfikenhet och lust till att leka och lära.
  • Den Kommunikativa förmågan – utvecklar talspråket, intresse för skriftspråk, förmågan att lyssna och berätta.
  • Förmåga till logiskt tänkande och problemlösning – utvecklar förmågan att använda matematik i meningsfulla sammanhang, förmågan att bygga och skapa i olika material och tekniker, grundläggande förståelse i begreppen tal, mätning och form med mera.
  • Motorisk förmåga – utvecklar motoriken, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 september 2019