Furudals förskola

Furudal 3.jpg

Furudals förskola består av en avdelning. Det finns 33 barn i åldrarna 1-5 år i vår barngrupp. Förskolan ligger naturskönt, mellan Vävland och Edsgården, cirka tre kilometer från Timrå centrum, och har skogen nära inpå husknuten.

Hos oss prioriterar vi kamratskap, utevistelse och naturupplevelser.

Vi är ute minst en gång varje dag på vår fina, kuperade gård som uppmuntrar till rolig, stimulerande fri lek. Vintertid finns en pulkbacke och vi har möjlighet att åka skridskor på skridskoplanen som ligger ett snöbollskast från förskolan. Vi har även möjlighet att åka skidor på en äng i närheten.

I vår verksamhet jobbar vi med bildningsområdena identitet, inflytande, värdegrund, kommunikation, kreativitet, teknik, matematik, naturvetenskap och hälsa. 

Vi arbetar även kontinuerligt med värdegrundsfrågor, som till exempel hur man är en bra kompis. Vårt arbetssätt genomsyras av att vi pedagoger är "medupptäckare" till barnen det vill säga att vi är med barnen i eller bredvid deras lek så att vi kan ge dem olika verktyg så de kan lösa uppgiften själva. Vi använder oss också av portfolio som dokumentationsmetod.

 

Föräldrarådets syfte och former

Föräldrarådets syfte är att fungera som ett samverkansorgan mellan föräldrar och personal i frågor som rör förskolans verksamhet och barnens vardag. Att inbjuda till delaktighet och möjlighet till påverkan av beslut som rör den egna verksamheten och att fungera som informationslänk mellan barn/föräldrar och personal.

Innehåll: Rådet skall verka för samverkan mellan föräldrar, personal och ledning. Här kan frågor som rör alla barn/alla föräldrar lyftas och diskuteras. Det kan handla om förskoleverksamhetens innehåll och organisation, stort som smått. Frågor som rör enskilda barn/föräldrar tas upp med respektive personal/förskolechef.

Former: Föräldrarådsrepresentanter utses av föräldramöte på hösten, består av två eller flera föräldrar, två personal (enligt rullande schema) samt förskolechefen.
Antal träffar: Två träffar/termin är vår målsättning. Vid behov kan möte påkallas av föräldrar el personal. Start 17.30 – slut senast 19.00

Dokumentation/information: Minnesanteckningar förs av en föräldrarådsrepresentant och skickas till förskolechef för eventuell komplettering/justering. Personalen som deltog i mötet ansvarar för att minnesanteckningar sätts in i en mapp/pärm ”Föräldraråd” som finns tillgänglig på förskolan.

Alla föräldrar och all personal är välkomna att delta och komma med idéer och synpunkter om vad som bör behandlas på träffarna.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 mars 2019