Framnäs förskola

Framnäs 1.jpg

Framnäs förskola består av tre avdelningar, en småbarnsavdelning och två avdelningar för barn som är tre år eller äldre. På Lilla Ru börjar barnen sin tid på förskolan i ettårsåldern för att sedan gå vidare till avdelning Ior eller Tiger när de är ungefär tre år gamla.

Vi bedriver vår verksamhet i en före detta skolbyggnad med stora ljusa lokaler som anpassats för förskolebarn. Vi har även tillgång till en gymnastiksal som finns i byggnaden. Vår uteplats rustades upp 2010 och vi fick en ny fräsch lekutrustning.

Förskolan är centralt belägen med gångavstånd både till teater och bibliotek. Vi har också närhet till havet och en härlig strandpromenad.

Under planeringsdagar sker oftast sammanslagning av förskolor, de som har behov av barnomsorg dessa dagarna får information om vilken förskola och avdelning som håller öppet.

Här på Framnäs förskola har vi ett föräldraråd som träffas minst en gång per termin tillsammans med en representant från förskolan och förskolechefen.

Till dem kan du som förälder vända dig om det är något du funderar över och vill att de ska ta upp när det blir en träff. Kontaktuppgifter får du av personalen på den avdelning ditt barn tillhör.

På föräldrarådsmöten är alla föräldrar välkomna att medverka om man vill.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 september 2019