Älvstrandens likabehandlingsplan

 

  • Värdegrund – normer och värden som grundar sig på alla människors lika värde oavsett bakgrund, etnicitet, kön, religion, sexuell läggning

  • Bemötande – barnet ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån den individ hon/han är

  • Genus – se varje barn utifrån individ och inte kön

  • Alla har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Verksamheten planeras utifrån barnets ålder och mognad

  • Olikheter är en tillgång

  • Lärande- och lekmiljö ska vara säker, inbjudande och stimulerande och utgå från  barnets lust och intressen

  • Vi agerar omgående och följer upp om ett barn kränks eller på annat sätt utsätts för diskriminering

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 november 2015