Böleängens förskola

Bölängen 1.jpg

Välkommen till Böleängens förskola som ligger nära både skog, äng, hav och strand. Vår förskola ligger fem kilometer från Timrå centrum och en kilometer från Sörberge centrum. På förskolan finns 66 barn fördelade på två avdelningar: Ekan och Skutan

Båda avdelningarna är syskonavdelningar där barnen är mellan 1-6 år. Vi har ett Montessoriinspirerat arbetssätt och utformar verksamheten så att barnen utvecklas efter sina egna förutsättningar och får nya utmaningar. Det ska vara roligt att lära sig nya saker!

Vi strävar efter att förskolemiljön ska vara attraktiv och utvecklande för både barn och pedagoger. Vi ska sätta barnet i centrum och se vad varje barn behöver för att utvecklas. Vår främsta uppgift är inte att förmedla kunskap utan att stimulera barnet att själv upptäcka och på så sätt skaffa sig kunskap.

Att barnen ska känna lust, glädje och motivation att vilja lära. Utgå från barnens individuella behov. Att personalen har dagliga samtal och dialoger med barnen. Vi använder stödtecken i vårt arbete för att stimulera och stödja språkutvecklingen. 

Verksamhetsidé

Med omsorg om varje barns bästa och med glädjen och leken som grund tar vi oss an förskolans uppdrag. Vi utbildar så att varje barn, varje dag, känner sig accepterade och upplever att de kan, vill och vågar.

I förskolan arbetar vi så att barnen utvecklar förståelse och kunskap om vårt samhälles demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 augusti 2019