Böleängens förskola

Välkommen till Böleängens förskola som ligger nära både skog, äng, hav och strand. Vår förskola ligger fem kilometer från Timrå centrum och en kilometer från Sörberge centrum. På förskolan finns 66 barn.

Vi arbetar  Montessoriinspirerat där vi utgår mycket från det fria valet - frihet under ansvar. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrunden och med hjälp av handledning lär sig barnen själva att lösa problem i vardagen. Detta gör dem självständiga och det stärker deras självkänsla. Alla ska känna sig sedda, bekräftade och tillåtas vara individer utifrån sina egna villkor.

Med leken i fokus

På våra avdelningar finns barn i åldrarna 1-6 år. Vi arbetar efter barnets egna val där barnet väljer sina aktiviteter och vi avbryter dem så lite som möjligt, detta för att ta bort lite av den stress som finns i samhället i dag. Leken är basen i barnens utveckling och lärande. Det är i leken man lär och får förståelse för omvärlden. Som regel så vistas vi ute varje dag. Barnen behöver frisk luft och har ett stort rörelsebehov.

 

Föräldrarådsmöte

Ett mötesforum för representanter för föräldrar, personal och förskolechef. Där diskuteras aktuella frågor och funderingar kring förskolan.

Biblioteket

Föräldrar och barn har möjlighet att låna hem bokpåsar som finns på förskolan.  

I påsarna finns 4 böcker som är anpassade för förskolebarn.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019