Pedagogisk omsorg/familjedaghem

I Timrå kommun finns pedagogisk omsorg i form av ett familjedaghem beläget i Stavreviken. Familjedaghemmets verksamhet riktar sig till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamhetens dagbarnvårdare är Ewon Johansson.

Familjedaghemmets målsättning är att

  • genom lek och kreativitet ta till vara och stärka barnens intresse för att lära
  • utforma verksamheten så att barnens utveckling och lärande stimuleras
  • genom god omsorg skapa välbefinnande och trygghet
  • vårdnadshavare ska känna förtroende för dagbarnvårdaren.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2017