Avgifter och regler

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 gånger per år. Ni abonnerar på och betalar för platsen även om barnet är frånvarande.

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst räknas

 • lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
 • inkomst av näringsverksamhet
 • skattepliktiga arvoden,  till exempel arvodesersättning till familjehem
 • sjukpenning och sjukbidrag
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning från A-kassa
 • aktivitetsstöd
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta.

Inkomstuppgift lämnas när

 • du tackar ja till plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg
 • kommunen begär det
 • hushållets inkomst förändras
 • hushållets sammansättning ändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Om hushållets inkomst understiger 10 000 kronor debiteras ingen avgift. 

Här kan du räkna ut vad du kommer få betala i barnomsorgsavgift.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Förskola/pedagogisk omsorg 2018

 

 

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1     

3%

1 382 kr

Barn 2     

2%

922 kr

Barn 3     

1%

461 kr

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2018

 

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1     

2%

922 kr

Barn 2     

1%

461 kr

Barn 3     

1%

461 kr

 

 

Läs mer om maxtaxan
http://www.skolverket.se/

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 januari 2018