Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola kan beviljas skolskjuts mellan bostaden och den anvisade skolan. Rätten till skolskjuts utgår bland annat från minst 2 km gångväg i årskurs F-3 och minst 3 km i årskurs 4-9.

Elever får inte skolskjuts från/till annan kommun med undantag för gymnasiesärskolan.

Observera att barnkortet som infördes den 1 juli 2018 slutar att gälla höstterminen 2019. Beslutet är taget av kommunstyrelsen.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts sker via kommunens e-tjänsteportal, se länk i högerkolumnen.
Rätten till skolskjuts regleras av Timrå kommuns skolskjutsreglemente.

Skolkortet gäller måndag till fredag, 2 resor per dag inom Timrå kommun. 

Gymnasieskola

Gymnasielever vid Timrå gymnasium kan få ett särskilt skolkort.
Kontakta antagningskansliet på Timrå gymnasium, tfn: 060-16 32 91.

Regler för skolskjuts

Skolskjuts regleras i Skollagen, 10 kap. Utöver lagstiftning styrs skolskjutshandläggningen av Timrå kommuns skolskjutsreglemente, som är fastställt i barn- och utbildningsnämnden. Ta gärna del av reglementet och läs vilka regler som gäller för att få skolskjuts i Timrå kommun.

Vid frågor

Kontakta i första hand skolans administratör i skolskjutsfrågor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 juni 2019