Skolskjuts

Elever i grundskolan och grundsärskolan kan beviljas skolskjuts mellan bostaden och den anvisade skolan. Rätten till skolskjuts utgår bland annat från minst 2 km gångväg i årskurs 1-3 och minst 3 km i årskurs 4-9.

Elever får inte skolskjuts från/till annan kommun med undantag för gymnasiesärskolan.

Observera att det inte går att ha både barnkort och skolkort samtidigt. De som får ett så kallat barnkort behöver inte ansöka om skolskjuts för att kunna åka buss till och från skolan.

7-19 år (barnkort)

Barnkort Timrå är nytt från 2018 och gäller barn och ungdomar 7-19 år i Timrå kommun. Barnkort är inte samma sak som skolkort. Läs mer om barnkortet på Dintur.se eller kontakta Lotta Söderström, tfn: 0730 740 771.

Under 7 år (skolkort)

Barn under 7 år som är elev i Timrå kommun och behöver åka buss till och från skolan kan ansöka om skolskjuts. Ansökan om skolskjuts sker via kommunens e-tjänsteportal, se länk i högerkolumnen.

Rätten till skolskjuts regleras av Timrå kommuns skolskjutsreglemente. Om ansökan beviljas får du ett så kallat skolkort.

Från 20 år (skolkort)

Om du har fyllt 20 år och är gymnasieelev kan du få ett skolkort. Kontakta antagningskansliet på Timrå gymnasium, tfn: 060-16 32 91.

Skolskjuts (skolkort)

Ansökan om skolskjuts sker via kommunens e-tjänsteportal, se länk i högerkolumnen. Rätten till skolskjuts regleras av Timrå kommuns skolskjutsreglemente.

Skolkortet gäller måndag till fredag, 2 resor per dag inom Timrå kommun.
Läs mer om Skolkort Timrå.

Regler för skolskjuts

Skolskjuts regleras i Skollagen, 10 kap. Utöver lagstiftning styrs skolskjutshandläggningen av Timrå kommuns skolskjutsreglemente, som är fastställt i barn- och utbildningsnämnden. Ta gärna del av reglementet och läs vilka regler som gäller för att få skolskjuts i Timrå kommun.

Vid frågor

Kontakta i första hand skolans administratör i skolskjutsfrågor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 mars 2019