Flöjt

Flöjten är ett urgammalt instrument och har funnits i olika utseenden så länge människan funnits.

  • Blockflöjt: populärt instrument att börja sitt flöjtspel på. Finns i fyra olika varianter.
  • Tvärflöjt: gjord av metall och den mest vanliga flöjten. Även tvärflöjten finns i fyra varianter.

I Kulturskolan får du en bred utbildning som ger dig möjligheter att ha roligt med ditt instrument, vilket är grunden i att musicera!

Lärare: Marit Lindås

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 november 2017