Film

I denna kurs får eleverna lära sig det filmtekniska hantverket. Under ledning av en verksam filmare från Film Västernorrland och en lärare från Timrå Kulturskola. Eleverna  får praktiska verktyg för manusskrivande och dramaturgi, praktisk filminspelning och redigering i professionella program.

När man skapar film lär man sig hur man kan manipulera rörlig bild för att påverka tittaren. Genom att förstå hur en avsändare av rörlig bild tänker kan eleverna öka sin kunskap i källkritik.

Lärare: Henric Wallmark och Sandra Bergström

 

Tid: Onsdagar kl. 16.00-17.30.
Plats: Arenaskolan.

Denna grupp passar för elever från åk 4-6. Kursen består av 12 lektioner á 90 min. Antalet platser är begränsade.

Under kursen får eleverna med stöd och hjälp av pedagoger skapa egen film genom att arbeta fram en filmidé, filma, regissera, agera, klippa och redigera film.

 

Tid: Onsdagar kl. 18.00-19.30.
Plats: Arenaskolan.

Denna grupp passar för ungdomar från åk 7-9. Kursen består av 12 lektioner á 90 min. Antalet platser är begränsade.

Under kursen får eleverna, med stöd och hjälp av pedagoger, skapa egen film genom att arbeta fram en filmidé, filma, regissera, agera, klippa och redigera film.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 februari 2017