Film

I denna kurs får eleverna lära sig det filmtekniska hantverket. Under ledning av en verksam filmare från Film Västernorrland och en lärare från Timrå Kulturskola. Eleverna  får praktiska verktyg för manusskrivande och dramaturgi, praktisk filminspelning och redigering i professionella program.

När man skapar film lär man sig hur man kan manipulera rörlig bild för att påverka tittaren. Genom att förstå hur en avsändare av rörlig bild tänker kan eleverna även öka sin kunskap i källkritik.

Lärare: Henric Wallmark och Sandra Bergström

 

Tid: Onsdagar kl. 16.10-17.40.
Plats: Arenaskolan.

Denna grupp passar för elever från åk 4-6. Kursen består av 90 min lektioner. Antalet platser är begränsade.

Under kursen får eleverna med stöd och hjälp av pedagoger skapa egen film genom att arbeta fram en filmidé, filma, regissera, agera, klippa och redigera film.

 

Tid: Onsdagar kl. 18.00-19.30.
Plats: Arenaskolan.

Denna grupp passar för ungdomar från åk 7-9. Kursen består av 90 min lektioner. Antalet platser är begränsade.

Under kursen får eleverna, med stöd och hjälp av pedagoger, skapa egen film genom att arbeta fram en filmidé, filma, regissera, agera, klippa och redigera film.

 

Elevensval
Från och med VT-18 kommer Timrå Kulturskola, förutom dans, även att kunna erbjuda kommunens grundskolor film inom ramen för elevensval. Här får eleverna en filmlektion per vecka under en period. Filmpedagogen kommer till skolan och undervisar i film utifrån ett inarbetat koncept.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 november 2017