Film

Film

I denna kurs får eleverna lära sig det filmtekniska hantverket. Under ledning av en lärare från Timrå Kulturskola. Eleverna  får praktiska verktyg för manusskrivande och dramaturgi, praktisk filminspelning och redigering i professionella program.

Under terminen får eleverna göra ett flertal övningar som syftar till att utveckla förståelsen för användandet av olika bildutsnitt, tempo och dynamik mellan olika klipp, hur man kan använda ljud för att skapa olika sinnesstämningar m.m. 

Eleverna får både lära sig att filma med iPads och redigera i iMovie, filma med filmkamera, bom och mick samt redigera i Adobe Premiere.

Tillsammans skapar eleverna kortare filmer från idé till färdig film som i slutet av läsåret visas på Timrå Kulturskolas filmpremiär.

Lärare: Sandra Bergström

 

Tid: Onsdagar kl. 16.15-17.45.
Plats: Arenaskolan.

Denna grupp passar för elever från åk 4-6. Kursen består av 90 min lektioner. Antalet platser är begränsade.

Under kursen får eleverna med stöd och hjälp av pedagoger skapa egen film genom att arbeta fram en filmidé, filma, regissera, agera, klippa och redigera film.

 

Tid: Onsdagar kl. 18.00-19.30.
Plats: Arenaskolan.

Denna grupp passar för ungdomar från åk 7-9. Kursen består av 90 min lektioner. Antalet platser är begränsade.

Under kursen får eleverna, med stöd och hjälp av pedagoger, skapa egen film genom att arbeta fram en filmidé, filma, regissera, agera, klippa och redigera film.

 

Elevensval
Från och med VT-18 kommer Timrå Kulturskola, förutom dans, även att kunna erbjuda kommunens grundskolor film inom ramen för elevensval. Här får eleverna en filmlektion per vecka under en period. Filmpedagogen kommer till skolan och undervisar i film utifrån ett inarbetat koncept.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 september 2018