Vuxenutbildningen får EU-medel för internationella utbyten

Publicerad den 5 september 2017

Vuxenutbildningen i Timrå har beviljats drygt 300 000 kronor i EU-medel för internationella utbyten. I ett tvåårigt projekt ska lärare vid vuxenutbildningen utveckla sin kompetens med fokus på digitala hjälpmedel och individanpassning i undervisningen.

– Det känns otroligt roligt. Internationalisering är viktigt både för vårt kvalitetsarbete och vår kompetensutveckling. Dessutom ger ett internationellt perspektiv större förståelse för olikheter och ens egen roll i ett globalt sammanhang, säger Jeanette Grönlund, lärare på Vuxenutbildningen i Timrå.

Digitala hjälpmedel i undervisningen

Projektet heter En individanpassad Vuxenutbildning med ett internationellt perspektiv och pågår mellan 2017-2019 inom ramen för EU-programmet Erasmus+. Målet är att få fördjupad kunskap om integrering av digitala hjälpmedel i undervisningen, vilket i sin tur ska öka elevernas digitala kompetens och måluppfyllelse.

– Vi har även ett mål att utarbeta en strategisk IT-plan för att möjliggöra nästa steg i digitaliseringen, säger Jeanette.

Första resan: Malta

Totalt kommer 15 lärare få möjlighet till erfarenhetsutbyten genom kurser och jobbskuggning inom olika vuxenutbildningar i Europa. Måndagen den 4 september reste den första gruppen på 4 personer av totalt 7 till Malta på kursen ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning.

– Genom att åka i mindre grupper får vi möjlighet till ett större internationellt utbyte, säger Jeanette.

Förutom Malta kommer vuxenutbildningen att besöka Italien, Island, Danmark och Skottland. Under vårterminen 2018 kommer även lärare från en stor vuxenutbildning i Italien till Timrå för jobbskuggning.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 september 2017