Upptäckarglädje på Bergeforsens förskola

Publicerad den 2 november 2018 Projekt på lille skutt

Ett fantasiträd har vuxit fram i ett fönster på Bergeforsens förskola. Under hösten har naturen stått i fokus för utforskande på avdelningen Lille Skutt.

Med kottar och löv har barnen dekorerat en stor kvist på avdelningen Lille Skutt. Allt eftersom att höstträdet blivit mer detaljrikt, har naturtemat tagit nya riktningar.

– Vi försöker ta tillvara barnens tankar och idéer samtidigt som vi får med läroplanens mål i arbetet. Barnens nyfikenhet fick föra aktiviteterna framåt på ett naturligt sätt, säger förskolläraren Sanna Claesson.

En ekorre flyttade in

När barnens tankar började kretsa kring djur som tuggat på kottarna kom en ekorre och hälsade på barngruppen. Ekorren bekräftade barnens teori om vem som tuggat på kotten, och gav dem uppdrag – bland annat att plantera kottar.

– Förutom att ta hand om planteringen och se hur kottarna börjat gro har vi fördjupat oss i sången ”Ekorrn satt i granen” där berättelsen i sången blivit central. Nu har barnen tagit med sig delar från sången in i leken. Det ska bli spännande att se vart projektet slutar, säger Sanna.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2018