Timrås skolresultat fortsätter att öka

Publicerad den 21 juni 2017
Politiker från barn- och utbildningsnämnden pratar med Roger Engström, rektor på Ala skola.

För tredje året i rad ökar Timrås skolresultat! Fler niondeklassare i Timrå kommun har behörighet till gymnasiet, och det genomsnittliga meritvärdet ökar.

– Efter tredje året i rad törs vi kalla det för en trend, vilket är väldigt glädjande. Både skolpersonal och elever har gjort ett fantastiskt jobb, säger Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

De preliminära betygsresultaten för årskurs 9, läsåret 16/17, visar att behörigheten till gymnasiet har förbättrats i jämförelse med året innan. På Arenaskolan har behörigheten ökat från drygt 80 procent läsåret 15/16, till cirka 90 procent läsåret 16/17.

Ala skolas resultat går kraftigt uppåt. Årets slutbetyg visar att så många som 98 procent av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet.

Politiker uppmärksammar all skolpersonal

Barn- och utbildningsnämndens politiker vill uppmärksamma all skolpersonal, från förskola till vuxenutbildning, för det gångna läsåret. Onsdagen den 21 juni besökte Krister Håkansson, Lisbeth Eklund och Göran Ljungblom från barn- och utbildningsnämnden Ala skola.

– All personal har gjort ett otroligt jobb. Ni ska ha ett stort tack! säger Krister Håkansson (V), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Samtliga verksamheter i barn- och utbildningsförvaltningen blev i samband med terminsavslutet bjudna på smörgåstårta.

 

De betygsresultat som presenteras är preliminära. Differenser kan förekomma i jämförelse med den nationella statistik som publiceras i Skolverkets databas SIRIS under höstterminen 2017.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2017