Temadagar med fokus på inkludering och jämställdhet

Publicerad den 29 november 2019

Normer, värderingar och människors lika värde. Det har eleverna från Arenaskolan fått fördjupa sig i under temadagarna ”Lära för framtiden” där inkludering och jämställdhet stått i fokus.

Dagarna anordnades den 22-27 november för skolans alla elever i årskurs 7-9. Utifrån temat har eleverna lyssnat till föreläsningar och deltagit i aktiviteter med externa aktörer som bland annat RFSL och polisen.

– Normer och värdegrundsarbete är redan en naturlig del av undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet, men den här veckan ger oss möjlighet att belysa frågorna ytterligare och visa kopplingar till närsamhället, säger Malin Henriksson, biträdande rektor på Arenaskolan.

På plats fanns även representanter från olika föreningar och organisationer för att möta eleverna och svara på frågor.

Värderingsövningar och normkritiskt tänkande

– Vi har haft en röd tråd under dagarna men haft olika aktiviteter runt temat beroende på årskurs. Årskurs 9 har haft aktiviteter med extra fokus på arbetsmarknaden och årskurs 8 har haft workshops med värderingsövningar och normkritiskt tänkande, likaså sjuorna. Även ämnesövergripande arbetsuppgifter sker i de olika årskurserna, säger Malin Henriksson.

Dagarna avrundades med en föreläsning om ungas nätvardag av kriminologen och beteendevetaren Anna-Karin Hasselborg. Tillsammans med eleverna i årskurs 7 pratade hon om faror och fallgropar på nätet men även om sexuella trakasserier samt schyssta och oschyssta relationer.

 

Temaveckan anordnades i samverkan med RFSL, Räddningstjänsten, Polisen, Rädda barnen, Tallnäs hopp, Svenska Fotbollsförbundet, Tobaksfri Duo, Ungdomsmottagningen, Civilförsvarsförbundet, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, FRC – familjeresurscentrum, Näringslivskontoret och Arbetsmarknadskunskap.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 december 2019