Timrå gymnasium hjälper Skolverket

Publicerad den 7 december 2017 Timrå gymnasium

Onsdag den 6 december, besökte Skolverket Timrå gymnasium. Gymnasiet är en av åtta skolor – och den enda gymnasieskolan – som är referensskola åt Skolverket i ett forskningsspridningsuppdrag.

– Det kändes hedrande att bli tillfrågad och spännande att dela med oss av våra erfarenheter kring ett forskningsbaserat arbetssätt, säger Roger Åström, gymnasiechef.

Under besöket deltog undervisningsråden Helena Bergmark och Eva-Lena Lindster Norberg från Skolverket samt Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Under dagen fick de träffa lärare, elevhälsa, elever och skolledning.

Uppdraget som referensgrupp

Timrå gymnasiums referensuppdrag påbörjades våren 2015 efter att skolan deltagit i "Forskning lyfter norr", anordnat av Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tillsammans med två förskolor och fem grundskolor ingår de i en referensgrupp som ska agera bollplank åt Skolverket. Det innebär bland annat att ta del av och ge respons på idéer i Skolverkets arbete med att sammanställa och sprida resultat av forskning.

– Skolverket fick upp ögonen för oss genom det tidigare projektet där de tyckte att våra tankar och arbetssätt var intressant och bedömde att de hade behov av våra synpunkter. Vi har ett givande samarbete och det är stimulerande och lärorikt, säger Roger Åström.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 december 2017