Sanering av asbest under golvmatta på Framnäs förskola

Publicerad den 12 september 2017

Vid inspektion inför kommande renovering på Framnäs förskola har asbest påträffats under en äldre golvmatta – nu ska lokalen saneras. Det är ofarligt att vistas i lokalerna både innan och under saneringen.

– Befintlig asbest är ofarlig i sin fasta, bundna form, säger Fredrik Wiklund, tekniker på Ocab.

Renoveringen har skjutits upp tills dess att lokalen har sanerats. Bytet av mattor sker utan risk för barn och personal.

En säker sanering

Saneringen och bytet av mattor beräknas ta cirka tre veckor och genomförs av Ocab. Ocab har tillstånd av Arbetsmiljöverket att genomföra asbestsanering och arbetar efter mycket höga skyddskrav.

Verksamheten kan bedrivas utan risk i omkringliggande lokaler på Framnäs förskola under saneringen. Som en säkerhetsåtgärd kommer ytterligare prover att tas.

– För att föräldrar, barn och personal ska känna sig helt trygga kommer vi att ta prover även i resterande delar av förskolans lokaler, säger Staffan Abramsson, avdelningschef på kultur- och teknikförvaltningen.

För mer information

Staffan Abramsson
Avdelningschef, kultur- och teknikförvaltningen
Tfn: 060-16 32 11

Birgit Edén
Biträdande förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Tfn: 060-16 36 08

Fredrik Wiklund
Tekniker, bygg- och miljöavdelningen, Ocab.
Tfn: 060-16 65 95

Sofia Halvarsson
Förskolechef, Framnäs förskola
Tfn: 072-504 13 78

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 september 2017