Rörelseglädje på Bergeforsens skolas fritidshem

Publicerad den 18 juni 2018 Idrott på Bergeforsens skolas fritidshem

Sedan mitten på vårterminen har alla elever på Bergeforsens skolas fritidshem haft möjlighet att delta i rörelseaktiviteter tre gånger i veckan, utöver den ordinarie idrottsundervisningen under skoltid. Bakom initiativet står två blivande idrotts- och fritidslärare vid Mittuniversitetet.

Bakom initiativet står Viktor Jonsson och Fredrik Larsson från Bergeforsens skolas fritidshem. Genom sin utbildning på Mittuniversitetet blev de inspirerade att testa ökade rörelseaktiviteter. Aktiviteterna är frivilliga och planerade utifrån barnens önskemål och förutsättningar.

– Det finns många fördelar med att röra sig mer allsidigt. Förutom att de får träna grovmotoriken så är det bra för samarbetsförmåga, kroppsuppfattning och problemlösning, säger Viktor Jonsson.

Fortsätter nästa läsår

Rörelseaktiviteterna varierar mellan att hållas utomhus och inomhus i skolans idrottshall. Eleverna får testa på ett brett spann av aktiviteter som bollspel, samarbetslekar, grovmotoriska grundformer samt avslappning och nedvarvning.

– Många barn håller på med någon idrott på fritiden, men alla gör inte det. Nu får de som redan håller på med en viss idrott testa nya aktiviteter, och de som inte gör det på fritiden får en möjlighet att röra sig i anslutning till skoldagen, säger Fredrik Larsson.

Som det ser ut nu kommer satsningen att fortsätta även nästa läsår.

– Vi hoppas att vi har väckt rörelseglädje. Vi vill fortsätta så länge barnen tycker det är kul, avslutar Fredrik.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 juni 2018