Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2019

Publicerad den 4 december 2018

Från och med den 1 januari 2019 höjs inkomsttaket för maxtaxan. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 46 080 kronor/mån får höjda avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Den höjda avgiften beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa, från 46 080 kr/mån till 47 490 kr/mån.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

 

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2019

Förskola/pedagogisk omsorg

 

 

Avgiftstak       

    Dock högst...

Barn 1     

3%

    1 425 kr

Barn 2     

2%

    950 kr

Barn 3     

1%

    475 kr

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2019

 

Avgiftstak       

   Dock högst...

Barn 1     

2%

    950 kr

Barn 2     

1%

    475 kr

Barn 3     

1%

    475 kr

 

Läs mer om maxtaxan
www.skolverket.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 december 2018