Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2018

Publicerad den 11 december 2017

Från och med den 1 februari 2018 höjs inkomsttaket för maxtaxan. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 45 390 kronor/mån får höjda avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Den höjda avgiften beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa, från 45 390 kr/mån till 46 080 kr/mån.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

 

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2018

Förskola/pedagogisk omsorg

 

Avgiftstak

    Dock     högst...

Barn 1     

3%

    1 382 kr

Barn 2     

2%

    922 kr

Barn 3     

1%

    461 kr

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2018

 

Avgiftstak

    Dock     högst...

Barn 1     

2%

    922 kr

Barn 2     

1%

    461 kr

Barn 3     

1%

    461 kr

 

Läs mer om maxtaxan
www.skolverket.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 december 2017