Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017

Publicerad den 7 november 2016

Från och med den 1 januari 2017 höjs inkomsttaket för maxtaxan. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 43 760 kr/mån får höjda avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Den höjda avgiften beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa, från 43 760 kr/mån till 45 390 kr/mån. Nivåerna gäller under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2017

Förskola/pedagogisk omsorg

 

Avgiftstak

    Dock   högst...

Barn 1     

3%

    1 362 kr

Barn 2     

2%

    908 kr

Barn 3     

1%

    454 kr

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2017

 

Avgiftstak

    Dock   högst...

Barn 1     

2%

    908 kr

Barn 2     

1%

    454 kr

Barn 3     

1%

    454 kr

 

Läs mer om maxtaxan
www.skolverket.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 maj 2017