Lärcentrum ska ge nya möjligheter för vuxna att studera i Timrå

Publicerad den 25 oktober 2019 Invigning av Timrå lärcentrum
Vuxenutbildningens rektor Martin Eriksson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisbeth Eklund (S) klipper bandet
Fotograf: Lisa Källberg

Fredag den 25 oktober invigdes Timrå lärcentrum, en ny mötesplats med servicefunktioner för Timrås vuxenstuderande. Den nya mötesplatsen är till för att underlätta för vuxna som vill studera på en högre nivå utan att lämna hemkommunen.

Vuxenutbildningens rektor Martin Eriksson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisbeth Eklund klippte gemensamt bandet som markerade öppningen av den nya mötesplatsen. I studiemiljön ingår bland annat tillgång till studie- och yrkesvägledning, lärarstöd, digital teknik samt videokonferensutrustning. Dessutom kan distansstuderande ansöka om att skriva tentamen och ha digitala möten utan att behöva resa.

– Jag är stolt och glad att få vara en del av starten på någonting nytt som gynnar både den enskilda individen och Timrå i stort, säger Lisbeth Eklund, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Högre studier från hemorten

Timrå lärcentrum är finansierat med statsbidrag och en del i ett långsiktigt regionalt arbete som samordnas av Region Västernorrland. I Timrå finns lärcentrum i vuxenutbildningens lokaler, men är till för alla vuxna studerande i Timrå – oavsett vilket lärosäte de studerar vid.

– Samarbetet mellan Timrå lärcentrum, universitet, högskolor samt yrkeshögskolor runt om i Sverige är ett sätt att flytta utbild­ningarna närmare och på så sätt öka våra medborgares möjligheter till högre studier från hemorten, säger Sara Nordström, verksamhetsutvecklare på vuxenutbildningen.

– Vi tror på och hoppas att lärcentrum kommer att vara en funktion när det gäller att höja utbildningsnivån och bidra till att förse arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens, men också tillgodose kommuninvånarna med efterfrågade utbildningar som leder till arbete, säger Martin Eriksson, rektor på vuxenutbildningen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 november 2019