Länets skolpolitiker och skolchefer samlades i Timrå för höstens skolpresidium

Publicerad den 25 oktober 2018 Bild på Roger Åström och Martin Eriksson
Gymnasiechef Roger Åström och programrektor Martin Eriksson berättade om sin verksamhet för skolpolitiker från länets kommuner.
Fotograf: Lisa Källberg

En gång per termin träffas skolpolitiker och skolchefer i länet för att diskutera utbildningsfrågor i ett länsperspektiv. Den 25-26 oktober är Timrå kommun värd för höstens skolpresidium.

Programmet inleddes med ett studiebesök för deltagande skolpolitiker på Timrå Värdshus. Värdshuset är en del av Timrå gymnasium och används för undervisning av elever på Introduktionsprogrammen. Gymnasiechef Roger Åström och Martin Eriksson, programrektor, berättade om Timrå gymnasiums Introduktionsprogram, modersmålsorganisation och studiehandledning.

Vid presidiet diskuterades även lärarbristen, de insatser som görs för att minska effekterna och långsiktiga satsningar för kompetensförsörjning.

Kommunövergripande samverkan går i linje med Timrås vision 2025 – en stark kommun i en växande region.

Om Kommunförbundet Västernorrland

Skolpresidiet samordnas av Kommunförbundet Västernorrland, en fristående intresseorganisation som ägs av länets sju kommuner. Tillsammans med kommunerna arbetar kommunförbundet med verksamhets- och kunskapsutveckling i syfte att bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för människor i Västernorrland.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2018