Framgångsrika skolteam uppmärksammades av barn- och utbildningsnämnden

Publicerad den 19 december 2018 Framgångsteam 2018

Två stolta team från Arenaskolan fick tisdagen den 19 december ta emot barn- och utbildningsnämndens årliga utmärkelse Framgångsteam. Diplom och bidrag på 10 000 kronor delades ut i anslutning till nämndens sammanträde i december.

På plats för att ta emot diplom och checkar fanns Karin Ringman från Arbetslaget ”hörnan” och Andreas Bergström från Ämneslaget för idrott och hälsa.

– Det känns jätteroligt att de tycker att vårt jobb är viktigt, säger Karin Ringman från arbetslaget ”hörnan”. ­­

Barn- och utbildningsnämnden har uppmärksammat framgångsrika team eller arbetslaget vid Timrå kommuns förskolor och skolor sedan våren 2012.

– Det känns viktigt att få uppmärksamma kreativa och kompetenta pedagoger som bidrar till elevernas utveckling och en ökad måluppfyllelse, säger Maritza Villanueva-Contreras (V), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Framgångsteam 2018:  Ämneslaget ”hörnan”

Motivering: ”Teamet arbetar med att främja skolnärvaro och utifrån att möta varje elevs specifika behov. Teamet har visat att de med god skicklighet möter upp elevernas behov och i dialog med ämneslärare arbetar fram hur eleverna bäst kan stöttas. Teamet kan visa att arbetet på sikt förbereder eleverna för att delta i den ordinarie undervisningen samt att eleverna börjar bli självständiga och förberedda för gymnasieskolan

Framgångsteam 2018: Ämneslaget för idrott och hälsa

Motivering: ”Teamet har gemensam planering och bedömning, ibland även gemensamma lektioner. De arbetar tydligt med att synliggöra målen och kommunicera dem med eleverna. Teamet arbetar förebyggande genom att försöka uppmuntra eleverna till fysisk aktivitet även på fritiden. Eleverna ges möjlighet till ökad fördjupning via Friskare ungdom i Timrå och har därigenom möjlighet till ökad måluppfyllelse i ämnet idrott och hälsa

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 december 2018