Forskar om pojkars skolsituation

Publicerad den 18 augusti 2016
Ingela Åhslund forskar om pojkars skolsituation.

Varför presterar pojkar som grupp sämre i skolan än flickor? Det vill Ingela Åhslund, specialpedagog i Timrå kommun, ta reda på i en kommande forskningsstudie om pojkars skolsituation.

– Syftet är att belysa de faktorer som kan bidra till att förklara varför pojkar som grupp presterar sämre i skolan än flickor, säger Ingela.

Forskningsstudien görs i ett samarbete mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet, där Ingela Åhslund bedriver forskningsstudier fram till en filosofie licentiandexamen.

Fokuserar på årskurs 4-6

Studien kommer att bygga på observationer, enkäter, och intervjuer med pojkar i årskurs 4-6. Att valet föll på elever i mellanstadiet beror bland annat på att många tidigare studier utgått från elever i högstadieåldern och uppåt.

– Det finns redan flertalet forskningsstudier som försökt belysa pojkarnas skolsituation i tonåren. Det ska bli intressant att undersöka och försöka synliggöra vad som i skolan villkorar mellanstadiepojkars skolprestationer, säger Ingela.

Ett flerårigt projekt

Höstterminen 2014 påbörjade Ingela Åhslund sina forskarstudier och nu är forskningsplanen färdig, vilket innebär att hon till hösten ska ut i skolorna för att samla data.

– Det ska bli otroligt spännande att få jämföra den tidigare forskningen med verkligheten ute på skolorna. Jag hoppas verkligen att min studie kan belysa dilemmat med pojkars underprestationer från ett nytt perspektiv, avslutar Ingela.

Vill du veta mer? Kontakta Ingela Åhslund, specialpedagog, Timrå kommun.
Telefonnummer: 060-57 35 17.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 september 2016