Arbetsmodell på Böle skola lockar studiebesök

Publicerad den 28 april 2016

Onsdagen den 27 april fick Böle skola besök av fritidspersonal från Härnösands kommun, som intresserar sig för skolans arbete med friluftsaktiviteter som en naturlig del av fritidsverksamheten under skoltid.

– Det känns väldigt roligt att det finns ett intresse för vår arbetsmodell, säger Ing-Britt Pousette, rektor för Böle skola.

Onsdagens besök är det andra av tre studiebesök som Härnösands kommun gör på Böle skola under vårterminen. Den 23 maj kommer även Skolförvaltningens ledningsgrupp för att ta del av fritidsorganisationen.

Friluftsliv som inriktning

Fritidsverksamhetens inriktning mot två av folkhälsomålen (fysisk aktivitet och barn- och ungas uppväxtvillkor) går ut på att varva lektioner med friluftsaktiviteter för skolans elever i årskurs 1-3. Aktiviteterna leds av skolans fritidspersonal fyra dagar i veckan. Aktiviteterna är dessutom årskursblandade för att öka tryggheten och gruppkänslan för skolans alla elever.

– När barnen kommer in rosig om kinderna och har varit ute så orkar de jobba på lektionerna. Vi ser bara vinster med den här modellen, avslutar Pousette.

Mer information:
Ing-Britt Pousette, rektor på Böle skola. Tfn: 060-57 96 93.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 april 2016