385 medarbetare deltog i utbildningsdag om lågaffektivt bemötande

Publicerad den 5 november 2019 Utbildningsdag i lågaffektivt bemötande

Hur kan vi visa förståelse för och minska beteendeproblem? Det var utgångspunkten för en gemensam utbildningsdag för medarbetare från socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som tillsammans möter barn och ungdomar i sin vardag.

Utbildningsdagen anordnades tisdagen den 29 oktober. Deltagarna bestod av personal från socialtjänst och personal från kommunens grundskolor samt gymnasium. Tillsammans fick de lyssna till föreläsaren Johan Långström, legitimerad psykolog med erfarenhet av tidigare arbete inom socialpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och skola.

Fokus för dagen var lågaffektivt bemötande, ett förhållningssätt som handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar.

– Vi på Arenaskolan tycker att utbildningsdagen gav oss bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt för att skapa goda relationer med eleverna. Vidare har flera i personalen utryckt att de fått konkreta verktyg att använda sig av i det vardagliga arbetet. Det är positivt när hela skolan kan delta på samma utbildning för att ta del av samma kunskap och kunna knyta an till den kunskapen i arbetet, säger Annelie Granö Sörell, rektor på Arenaskolan.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 november 2019