30 timmars förskola från och med 1 januari 2018

Publicerad den 9 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 har barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga, rätt till 30 timmars förskola per vecka. Beslutet är politiskt och togs i kommunfullmäktige den 27 november 2017.

Avgiften för 30-timmars förskola är enligt gällande taxa för plats i förskola.
Vistelsetiden är förlagd till vardagar (måndag-fredag) mellan klockan 08.00-14.00.

Om du som vårdnadshavare vill utöka ditt barns tid till 30 timmar per vecka, ska du lämna in ett nytt schema. Det gör du via kommunens e-tjänsteportal Självservice.

För mer information om avgifter och regler, se våra tillämpningsanvisningar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 januari 2018