Utbildning och förskola

Elever läser

Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar och driver kommunens förskolor, grundskolor, gymnasium, vuxenutbildning, kulturskola och kostverksamhet.

Vi arbetar för att varje barn och elev

  • är tryggt, trivs och har studiero
  • utvecklar sina förmågor och kunskaper varje dag och ser koppling till
    omvärld och framtid
  • kommer att nå målen i alla ämnen
  • har inflytande över sitt eget lärande och är delaktig i skolans aktiviteter
  • förstår och omfattar vårt samhälles demokratiska värderingar.

 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 november 2019