Projektet Lögdö bruk - Kreativ arena

Lögdö bruk.png

Beskrivning av projektet

Under åren 2009-2011 har Lögdö Bruk varit en arena för de Kreativa Näringarna. Dessa innefattas av: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknads-kommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande.

Projektet har haft som syfte att genom att "lyfta" Lögdö Bruks historiska miljö till en arena för Kreativa Näringar, ge dessa näringsidkare en möjlighet och en plats att utvecklas för ökad tillväxt. Lögdö Bruk –projektet har varit en plats för lärande där dessa frågor undersökts och projektet har dragit viktiga slutsatser inför framtida arbeten mellan kultur och näringsliv. Timrå kommun har på detta sätt undersökt möjligheterna att koppla samman kulturarv och näringsliv och har använt sig av kulturmiljön Lögdö Bruk som plattform.

Nätverket Kreativ Arena bildades under projekttiden och har efter projektet fortsatt att växa med hjälp av näringslivskontoret på Timrå Kommun. De kreativa näringarnas frågor har blivit en självklar del av arbetet på näringslivskontoret.

Utvärdering och slutrapport

Efter att projektet avslutats har en utvärdering samt en slutrapport skrivits. Klicka på följande länkar för att ta del av dessa:
Utvärdering av Annorlunda Konsult
Slutrapport "Att bygga broar" av projektledare Jessica Öhman.

Projektet finansieras av Timrå kommun tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland, EU och Landstinget Västernorrland

 

     

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 februari 2015