Kulturhistoria, kulturarv

webbugnar.jpg

Lögdö Bruk - kommunalt kulturreservat sedan 2004

Lögdö Bruk är en av länets bäst bevarade järnbruksmiljöer. Bruket anlades 1685 och var i drift fram till 1878 då man övergick till storjordbruk. Byggnader som kapell, ladugård, herrgård, loge, rättargård och bagarstuga med olika byggår i en sammanhållen miljö, ger en god bild av hur bruksmiljön en gång gestaltade sig.

2004 beslutade man att bilda ett kommunalt kulturreservat med syfte att bevara och utveckla den industrihistoriskt värdefulla miljön. Genom att bevara Lögdö Bruk ges möjlighet för dagens och framtidens människor att få en god inblick i hur bygden utvecklats under historiens gång.

Uthyrning av lokaler

Besöksadress till kulturreservatet är Bruksvägen 25, 861 92 Bergeforsen.

För kontakt och information om bokning av rättargården, ladugården och bagarstugan:
Lögdö bruks intresseförening, telefon 060-171700, e-post info@logdo.se

 

Merlo slott

Merlo slott, en vacker byggnad från 1880-talet som idag tjänar som SCA:s centralarkiv. Slottet uppfördes 1883-1885 efter den tyskfödde Fredrik Bünsows önskemål. Bünsow arbetade inom trävaruhandeln och flyttade från Tyskland till Sundsvall på 1840-talet. Merlo slott byggdes för att tjäna som sommarbostad åt den mäktige Bünsow, och gjorde det också fram till hans död 1897.

1924 köpte SCA Merlo slott och detta kom att fungera som åretruntbostad för bolagschefer. 1951 hade dock Merlo fullbordat sina dagar som bostad. I brist på andra lokaler flyttade bolagen in sina arkivalier hit och föreslog att byggnaden skulle användas som centralarkiv. Sedan dess har slottet använts som SCA:s arkiv även om man till stor del har bevarat byggnadens ursprungliga utseende. Merlo slott är en oerhört vacker byggnad som blivit väl omhändertagen. Trots alla bokhyllor och skåp med dokument så finns det fortfarande många salar och rum som behållit sin forna tjusning, och det fina slottet är väl värt ett besök.

Bokning av visningar

Anmälan av visningar kan endast ske via e-post till: monica.jonsson@sca.com.
Ange önskad dag/tid, namn, antal besökare samt gärna en alternativ dag/tid.

Rundbackens kraftstation

Rundbackens kraftstation uppfördes 1915-16 av ägarna Sunds AB, Söråker, för att kunna överföra elkraft till ägarnas skogsindustrier. Arkitekten är okänd.

De få förändringar som skett sedan kraftverket byggdes gör det till ett ovanligt lättöverskådligt exempel på ett äldre högtryckskraftverk. Den ovanligt intakta och sammanhållna kraftstationsbyggnaden i tegel med puts och rundbågemotiv visar på 1910-talets romantiska epok.

Vägbeskrivning: E4 avfart vid trafikplats Sörberge, ca 18 km norr om Sundsvall, mot Bergeforsen. Efter ca 5 km avtag vänster mot Ljustorp-Lagfors, väg 681, ca 25 km. Avtag höger ca 2 km.

Skeppshamns fiskeläge, Åstön

Längst ut på Åstön ligger Skeppshamns fiskeläge. Källor från 1500-talet berättar om hur Gävlefiskare färdades efter norrlandskusten för att fånga fisk. Kapellet som ligger endast en bit över havet har funnits där i århundraden. Här finns fiskebodar och ett litet fiskarmuseum som än idag visar på hur fiskerinäringen varit en viktig näring för människor tillbaka i tiden. Skeppshamns fiskeläge är hjärtat i Åstöns naturreservat.

Vivstavarvs brukssamhälle

Den första industriverksamheten på Vivstavarv grundades 1797 som skeppsvarv men övergick 1852 till sågverk. 1907 startade sulfitfabriken och sedan 1961 finns här ett pappersbruk. Brukssamhället kring Vivstavarv visar på ett levande industrisamhälle med en obruten industrihistoria. Miljön ger en god inblick i äldre tiders samhällsplanering och varierande byggnadsskick. Här finns herrgården, brukskontor, spruthus (nuvarande kapell) och arbetarbostäder. Bruksmiljön är klassad som riksintresse för kulturmiljövården och har bevarandeskydd.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 maj 2018