Aktuella tätortsnära skogsvårdsåtgärder

Skog Viktjärn.jpg

 

Information om slyröjning

Trafikverket kommer under sommaren och hösten att utföra underhållsröjning av området närmast järnvägen inom Timrå kommun. Arbetet berör Ådalsbanan, Sundsvall-Härnösand.

Arbetet utförs till fots, med röjsåg, dagtid, måndag till fredag. Röjningen sker på trafikverkets mark och där trafikverket har trädsäkringsservitut, ut till ca 20 meter från spåret. Det här arbetet berör alltså inte tomter, inte stora träd, och stora skogsmaskiner används inte. Nära bebyggelse inom detaljplanerat område försöker man köra bort eller flisa röjningsresterna.

Röjningsarbetet utförs av Magnus Thor AB.

Vid eventuella frågor kontakta gärna Trafikverkets trädsäkringsledare Erik Vestin,
e-post: veseri@comhem.se  eller telefon: 070-561 66 84

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 juli 2017