Skog

Skog.jpg

I Timrå kommun finns 55.000 hektar produktiv skogsmark, vilket är 75 % av landytan. Av detta ägs ungefär hälften av SCA Skog och hälften av privata ägare, kyrkan och kommunen. Barrskogar dominerar, men vid kusten finns ganska stora ytor med lövskogar.

SCA Skog är miljöcertifierade genom FSC® för sitt skogsbruk.

Timrå kommuns eget skogsinnehav på cirka 800 hektar består mest av tätortsnära områden. Även Timrå kommun är FSC®-certifierat (licnr C017993) för sitt skogsbruk. Skogsbruket sköts av kultur- och teknikförvaltningen. 

När det gäller tillstånd för avverkning och tillsyn av hur avverkningar sköts så är Skogsstyrelsen ansvarig myndighet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 augusti 2015