Riktlinjer för marknadsföring på digitala evenemangsskyltar

Timrå kommun äger två stora digitala evenemangsskyltar som används för att marknadsföra större evenemang och erbjudanden i Timå. 

Skyltarnas placering

  • E4, söder avfart in mot Timrå, Vivsta, syns för trafikanter i norrgående färdriktning , Skyttberg 4:17
  • E4, norr om Timrå, syns för trafikanter i södergående färdriktning, BYE 1:16

Timrå kommuns Kommunledningskontor ansvarar för den evenemangsinformation som exponeras på skyltarna. 

Riktlinjer för exponering

Information om större publika evenemang av allmänintresse samt händelser som väcker och stärker bilden av Timrå som en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Kommunstyrelsen antog riktlinjerna november 2014. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 mars 2015