Talböcker

Talböcker är böcker som är inlästa på CD-ROM (så kallad DAISY). Dessa böcker får bara personer som har svårt att läsa vanlig tryckt text låna.

Se MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) information om talböcker.

Sök efter talböcker i MTM:s nya webbkatalog LEGIMUS

Talböcker på Timrå bibliotek

Timrå bibliotek har talböcker för både vuxna och barn. Du kan låna och få hjälp med att hitta de talböcker du vill ha. Har vi stängt går det bra att kontakta oss via e-post: biblioteket@timra.se eller ring 060 - 16 32 15. Du får låna talböcker under 56 dagar. Om du har svårt att ta dig till biblioteket har du rätt att få böckerna skickade hem till dig. Det är gratis.

Talböcker för barn

Timrå bibliotek har även talböcker för barn- och ungdom. Talböckerna står vid Äppelhyllan och du får låna dem 60 dagar. För boktips och mer information om tal- och punktskriftsböcker se Barnens Legimus

Som förälder till barn som har svårt att läsa tryckt text ska du vända dig till arbetsterapeuten på Timrå vårdcentral för ansökan om Daisy-spelare.                    Tel: 060 - 59 55 23

Att läsa DAISY


En Daisy-bok kan läsas på olika sätt:

Daisy lånas ut på cd-romskiva och du kan lyssna på boken i en daisy-spelare eller i datorn med hjälp av ett läsprogram. Amis är ett läsprogram som kan laddas ner gratis. Ladda ner Amis>>
Timrå bibliotek har 4 daisy-spelare till utlån, lånetiden är 60 dagar.

För mer information om Daisy se MTM:s  talbokssidor

Nyhet: Ladda ner själv

 
Från och med 2011 kan du som har svårt att läsa tryckt text  få tillstånd att ladda ner talböcker själv, hemifrån. Läs mer om denna möjlighet>>

Daisy text och ljud

Daisy text och ljud är en talbok som innehåller den tryckta bokens text och ofta även bilderna. Bilderna beskrivs noga så att alla kan ta del av dem.

Du läser talböcker med text på samma sätt som andra talböcker. Vill du se texten kan du läsa i datorn med ett läsprogram eller i telefon eller surfplatta med en app. 

 Nyhet: böcker på teckenspråk i LEGIMUS

Det är nu möjligt att ladda ner böcker på teckenspråk från TPB. Det finns mest böcker för barn och ungdomar men också ett litet antal titlar för vuxna. Formatet är DVD.
Läs mer om teckenspråkig litteratur>>

Daisyspelare 

Har du en synskada kan ansöka om spelare hos syncentralen. Bor du i Västernorrland ska du vända dig till:
Syncentralen
Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall
Tel: 060 - 18 22 61
Växel: 060 - 18 10 00

Har du svårt att läsa av andra skäl? Vänd dig  till arbetsterapeuten vid närmaste vårdcentral. Det går även oftast bra att vända sig direkt till hjälpmedelscentralen i respektive län.
Hjälpmedel Västernorrland

Talböcker för studerande på högskola och universitet

Som student kan du låna kurslitteratur på talbok, e-text och punktskrift. Du lånar via ditt högskole- eller universitetsbibliotek, som förmedlar lån från MTM. Studenter med läshandikapp kan även bli så kallade studentlåntagare hos MTM och får då utökad service. Det betyder att du kan:

  • ladda ner kurslitteratur direkt ur MTMs katalog
  • få obligatorisk kurslitteratur producerad om den inte finns anpassad
  • låna DAISY-spelare under studietiden

Läs mer om litteratur för högskolestudier

Om anpassade läromedel för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

MTM ger inte ut inte läromedel för grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Men specialpedagogiska skolmyndighetens läromedel finns i MTM katalogen och är möjliga att ladda ner. Har man inläsningsförslag ska man vända sig till:
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer om anpassade läromedel.

Avtal för låntagare under 18 år.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 februari 2017