Föreningsbidrag

Kultur- och teknikniknämnden ansvarar för alla föreningsbidrag i kommunen.
Kommunstyrelsen ansvarar för medel till arrangemang för marknadsföringssamarbeten.

Föreningsbidrag

Kommunfullmäktige har antagit normer för föreningsbidrag. Ansökningarna hanteras av kultur- och teknikförvaltningen. Normerna innefattar alla typer av föreningsbidrag: bidrag till barn- och ungdoms-föreningar (grundbidrag och aktivitetsbidrag), fritidsanläggningar, föreningar av social karaktär, handikapporganisationer, studieförbund, kulturföreningar, kulturarrangemang, samlingslokaler, skötsel av lekplatser och badplatser mm samt bidrag till kultur- och tekniknämndens förfogande.

Verksamhet för barn- och ungdomar är en prioriterad del i förvaltningens verksamheter och den vanligast förekommande bidragstypen är bidrag till barn- och ungdomsföreningar.

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Normer för föreningsbidrag
Drogpolicy

Anmälan / ändring till föreningsregistret
Ansökan om bidrag till barn- och ungdomsföreningar
Ansökan om bidrag till fritidsanläggningar
Ansökan om bidrag till föreningar av social karaktär
Ansökan om bidrag till studieförbund
Ansökan om bidrag till kulturarrangemang
Redovisning av kulturarrangemang

Marknadsföringssamarbeten

Kommunstyrelsen har antagit policy för marknadsföringssamarbeten. Ansökningarna hanteras av kommunledningskontoret. För mer information kontakta Marie Zetterlund på telefon 060-163422 eller e-post marie.zetterlund@timra.se.

Policy för marknadsföringssamarbeten

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 september 2019