Föreningsbidrag


Kommunfullmäktige har antagit normer för föreningsbidrag som innefattar alla typer av föreningsbidrag: bidrag till barn- och ungdomsföreningar (grundbidrag och aktivitetsbidrag), fritidsanläggningar, handikapporganisationer, studieförbund, kulturföreningar, kulturarrangemang, samlingslokaler, skötsel av lekplatser och badplatser mm samt bidrag till kultur- och tekniknämndens förfogande.

Verksamhet för barn- och ungdomar är en prioriterad del i förvaltningens verksamheter och den vanligast förekommande bidragstypen är bidrag till barn- och ungdomsföreningar.

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Normer för föreningsbidrag
Drogpolicy


Anmälan / ändring till föreningsregistret
Ansökan om bidrag till barn- och ungdomsföreningar
Ansökan om bidrag till fritidsanläggningar
Ansökan om bidrag till studieförbund
Ansökan om bidrag till kulturarrangemang
Redovisning av kulturarrangemang

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 maj 2017