Bredband och IT

För att göra en utbyggnad av bredband möjlig finns två olika statliga stöd, ett genom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 och ett som stöd till kanalisation (gräva ner tomrör) för IT-infrastruktur.

Gemensamt för bägge stödformer är att stöd bara kan beviljas för projekt där utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder. Det är också möjligt att för ett och samma projekt söka stöd ur båda stödformerna.

Länk till mer information om statligt stöd för utbyggnad av bredband.

Till höger hittar ni länkar till respektive nätoperatör, där de presenterar sina täckningskartor på mobilnätet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2018