Industrispår

Kommunen förvaltar det industrispår som finns tillgängligt för de
företag och industrier som behöver järnvägstransporter till och från
industriområdet i Timrå.

Söråkers Hamnfastigheter förvaltar industrispåret till Söråkers industriområde.

I enlighet med EG-direktivet 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för nyttjande med mera publiceras en beskrivning av industrispåret.
Järnvägsnätsbeskrivningen ska ge den som avser att ansöka om infrastrukturkapacitet grundläggande information om förutsättningarna.

Järnvägsnätsbeskrivning
Trafiksäkerhetsinstruktion

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 november 2016