Industrispår

Kommunen förvaltar det industrispår som finns tillgängligt för de
företag och industrier som behöver järnvägstransporter till och från
industriområdet i Timrå.

Söråkers Hamnfastigheter förvaltar industrispåret till Söråkers industriområde.

I enlighet med EG-direktivet 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för nyttjande med mera publiceras en beskrivning av industrispåret.
Järnvägsnätsbeskrivningen ska ge den som avser att ansöka om infrastrukturkapacitet grundläggande information om förutsättningarna.

Förändring av taxa för industrispår Timrå industriområde

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2018-01-25 att anta en volymbaserad spåravgift skattefinansierad och aktörsfinansierad.

Den nuvarande taxan på 250 kr/vagn ändras till en volymbaserad taxa enligt nedan

Antal vagnar per år Avgift per vagn
0-1500   250  
1500-2000   150
2000-2500   125  
2500-   100


Denna taxa tillämpas för de aktörer som har trafikeringsavtal på industrispåret.

Järnvägsnätsbeskrivning
Trafiksäkerhetsinstruktion

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 februari 2018