Vägarbeten och framkomlighet

 

Vägavstängning 7 juni - 21 juni på Köpmangatan 43-45

I samband med byggnation av Timråbos nya höghus vid Köpmangatan ska   fjärrvärme kopplas in. De befintliga fjärrvärmeledningarna ligger i vägbanan på Köpmangatan och detta innebär att vägen kommer att vara avstängd mellan 7 juni och 21 juni.

Rörläggning, svetsning ,lyftning ,provtryckning, igenläggning, packning och asfaltering ska utföras. Arbetet kan vara färdig tidigare och då öppnas även platsen för avstängning tidigare.

Norrgående trafik leds Stationsgatan-Skogsvägen-Bovägen. Södergående trafik leds Bovägen-Skogsvägen-Stationsgatan.

Se karta för omledning av trafik

 

Brounderhållsarbete Sörberge norra

Under tiden november 2017 - oktober 2018 kommer broarbeten ske i tre etapper.

Just nu pågår arbetet med den andra etappen. Vägbanans bredd kommer att minska under byggtiden men fordon kommer att kunna mötas.

Entreprenör är Svevia. Platschef Thomas Larsson, telefon 070-398 18 65.

 

Grävning för fiber i Ny-Vivsta under tiden 1 maj - 30 oktober 2018

Grävning för fiber sker på följande gator i Ny-Vivsta under tiden 2018-05-01 - 2018-10-30:

Ekorrvägen
Furustigen
Kurbacken
Nygatan
Tallbacksvägen

Det kommer att förekomma tillfälliga avstängningar av vägar där det behövs, följ då skyltanvisningar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 maj 2018