Vägarbeten och framkomlighet

 

Begränsad framkomlighet på Medborgargatan 15 - 31 oktober

Vägarbete för anslutning av fiber kommer utföras på Medborgargatan, i Höjd med Mackvägen och söderut, mellan 191015 t o m 191031. Det kan medföra försämrad framkomlighet.

 

Begränsad framkomlighet på Skogsvägen 2 oktober - 30 november

Sundsvalls Elnät kommer att gräva för fiberanslutning på Skogsvägen. Arbetet utförs fr o m 191002 t o m 191130.

Karta som visar avstängning

Skyttbergsvägen och Torsgatan bitvis avstängda 2 september - 1 november

Skyttbergsvägen och Torsgatan kommer bitvis vara avstängda för anläggningsarbete fr o m 190902 tom 191101.

Karta avstängning Skyttbergsvägen
Karta avstängning Torsgatan

 

Begränsad framkomlighet på Berglundavägen 26 augusti - 31 oktober

NCC ska anlägga gång- och cykelväg på Berglundavägen, mellan Höglidsvägen och Sörberge Norra. Det kommer bli begränsad framkomlighet, sänkt högsta tillåten hastighet till 30 km/h och trafikljusreglering. Arbetet beräknas pågå fr o m 190826 t o m 191031.

Karta som visar trafikregleringar.

 

Grävningsarbeten Gryttjomsvägen och Sörkrångevägen

MEAB ska lägga optokabel efter Gryttjomsvägen och Sörkrångevägen.
Arbetet påbörjas 190619 och förväntas avslutas 191019.

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

  
  
 
 
 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 

 

 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2019