Vägarbeten och framkomlighet

Begränsad framkomlighet på del av Köpmangatan 16 - 20 oktober

NCC ska renovera dagvattenledning på Köpmangatan mellan den 16 oktober till och med den 20 oktober. Framkomligheten från simhallsrondellen till strax efter korsningen med Mariedalsgatan kommer att vara mycket begränsad under tiden.

Ribygatan i Bergeforsen öppnas för trafik igen

Grävarbetet på Ribygatan är nu färdigt och de normala skyltarna och reglerna kommer åter att gälla från och med 12 oktober.

Asfaltering 2017

Kultur- och teknikförvaltningen utför asfaltering på följande gator och vägar under 2017:

Rönnvägen
Hagavägen, del av
Tallnäsvägen, del av
Södra Fagerviksvägen, del av
Radhusgatan
Köpmangatan vid kommunhus, del av körbana
Simhallsrondellen
Köpmangatan vid OKQ8
Centrumparkeringen, del av körbanor och omsättning refuger

Komplettering av fler vägar kommer att ske.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017